Certifieringar

Att arbeta från ett ”Total kvalitet”-perspektiv innebär också att kunna demonstrera sitt engagemang genom att erhålla internationella certifieringar. 

Att arbeta från ett ”Total kvalitet”-perspektiv innebär också att kunna demonstrera sitt engagemang genom att erhålla internationella certifieringar. 

ISO 9001 är både en garanti för våra kunder och ett redskap inom företaget för att kontinuerligt övervaka procedurernas överensstämmelse och effektivitet.

1994 erhöll Camozzi Automation AB en certifiering av "DNV" för Kvalitetshanteringssystem enligt ISO 9001.

I maj 2006 certifierade "DNV" Camozzi S.p.A. för ISO 14001.

2013 erhöll vår anläggning i Lumezzane (BS) ISO/TS 16949 Certifieringen Automotive Management Systems från "DNV", som tillämpas på design och tillverkning av tillbehör till tryckluftsbromssystem och bränsledistributionssystem för dieselmotorer. Denna övergick sedan till den nya upplagan av IATF 16949 standarden 2018.

Från och med den 1 juli 2003 måste alla produkter som säljs i Europeiska unionen avsedda att användas i potentiellt explosiva områden godkännas enligt direktiv 94/9/CE även känt som ATEX. Detta nya direktiv täcker även icke elektiska delar så som pneumatik. Från 19 april 2016 uppdaterades Atex direktivet med den nya utgåvan 2014/34/EU.

Mechatronic Application Research Center
Mechatronic Application Research Center

MARC utför forskningsprojekt inom området mekatronik, robotik och materialvetenskap i samarbete med kompetenscentra som är kända över hela världen.

Il Sistema di Gestione di Camozzi
Camozzi Groups ledningssystem

Denna strategi kännetecknas av en integrering av processtyrningssystemen CIS (Camozzi Innovation System) och CMS (Camozzi Manufacturing System).

Certifications - Camozzi
Certifieringar

Att arbeta från ett ”Total kvalitet”-perspektiv innebär också att kunna demonstrera sitt engagemang genom att erhålla internationella certifieringar. 

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Mekatronik och digitala lösningar

Camozzi Automation och Camozzi Digital förenas av samma vision: ständig innovation, det vill säga att ta fram och utveckla den senaste generationens lösningar.