Mechatronic Application Research Center

MARC utför forskningsprojekt inom området mekatronik, robotik och materialvetenskap i samarbete med kompetenscentra som är kända över hela världen.

MARC utför forskningsprojekt inom området mekatronik, robotik och materialvetenskap i samarbete med kompetenscentra som är kända över hela världen.

Mervärdet i vår multiteknikstrategi har också lett till att vi har skapat en tvärvetenskaplig avdelning benämnd MARC.

Mechatronic Application Research Center utvecklar genom simuleringar och forskningsarbete allt mer avancerade system och komponenter, ofta i samarbete med andra spetsforskningscentra över hela världen.

Faktum är att digitaliseringen av produktionsprocesser och sammankopplingen av komponenter är de grundpelare som vi bygger våra viktiga forskningsprojekt inom mekatronik, robotteknik och materialvetenskap på.


Samarbete med universitet och forskningsinstitut

  • Camozzi har gått med i Industrial Liaison Program på fakulteten för datavetenskap i Berkeley, Kalifornien, USA för att utveckla plattformar för maskininlärning och artificiell intelligens.
  • Ett gemensamt labb som ägnar sig åt robotteknik, automatisering och hållbara material är verksamt vid Istituto Italiano di Tecnologia (IIT, italienska tekniska institutet) i Genua.
  • Genom ett samarbete med Polytechnic University of Milan finns möjligheten att vara med och skapa industriell digitalisering och kollaborativa robotar för att utveckla smarta lösningar och innovativa produktionsprocesser.

Kontakt

MARC S.r.l. Società Unipersonale
Via Cassala, 54/56 - 25126 (Brescia), Italien
Tel. +39 030 43741
marc@camozzi.com

Mechatronic Application Research Center
Mechatronic Application Research Center

MARC utför forskningsprojekt inom området mekatronik, robotik och materialvetenskap i samarbete med kompetenscentra som är kända över hela världen.

Il Sistema di Gestione di Camozzi
Camozzi Groups ledningssystem

Denna strategi kännetecknas av en integrering av processtyrningssystemen CIS (Camozzi Innovation System) och CMS (Camozzi Manufacturing System).

Certifications - Camozzi
Certifieringar

Att arbeta från ett ”Total kvalitet”-perspektiv innebär också att kunna demonstrera sitt engagemang genom att erhålla internationella certifieringar. 

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Mekatronik och digitala lösningar

Camozzi Automation och Camozzi Digital förenas av samma vision: ständig innovation, det vill säga att ta fram och utveckla den senaste generationens lösningar.