Mekatronik och digitala lösningar

Camozzi Automation och Camozzi Digital förenas av samma vision: ständig innovation, det vill säga att ta fram och utveckla den senaste generationens lösningar.

Camozzi Automation och Camozzi Digital förenas av samma vision: ständig innovation, det vill säga att ta fram och utveckla den senaste generationens lösningar.

Camozzi Automation och Camozzi Digital förenas av samma vision: ständig innovation, det vill säga att ta fram och utveckla den senaste generationens lösningar.

Detta är ett resultat av deras framgångsrika förmåga att dela sitt kunnande inom utveckling av pneumatiska och elektriska komponenter som kan integreras i intelligenta system.

Marco Camozzi, Managing Director på Camozzi Automation förklarar: ”En av våra främsta styrkor inom utveckling av smarta lösningar för Industri 4.0 är vår förmåga att i realtid omvandla information som samlas in till diagnostiska rapporter med sofistikerade egenutvecklade algoritmer. Tack vare dessa rapporter kan kunder effektivt övervaka prestandan hos produktionsprocesser, planera underhållsaktiviteter effektivare samtidigt som feltillstånd och driftkostnader reduceras väsentligt.

Varje datapunkt som samlas in med våra system blir en del av intelligensen  i MES (Manufacturing Execution System), det datoriserade system som styr och hanterar företagets produktionscykler och produktionsaspekter med tre olika mål:

  • optimera processen och kvaliteten för färdiga Camozzi-produkter
  • implementera allt mer exakta och tillförlitliga beräkningsalgoritmer
  • förse kunderna med verkligt mervärde vid digitalisering av deras interna processer.”

Inom Camozzi Group utgör Camozzi Digital lösningsleverantören för ett anpassat MES, starkt integrerat med maskinerna, även de äldsta (det så kallade bruna fältet), som vanligen inte levererar signifikanta data för produktionsstyrning.

Förutom den manuella datan från maskinens operatörer finns egenutvecklade moduler för direkt anslutning till själva maskinerna (PLC/Scada) för att få tillgång till mer information och en fullständig översikt över produktionsavdelningarna, över resurser och använt material med nära integrering med företagets ERP eller affärssystem.

Camozzis speciella, kompletta cyberfysiska system integrerar sensorer och intelligenta komponenter som kan överföra komplexa processdata till affärssystemen och till molnet via en IIoT-gateway.

Mechatronic Application Research Center
Mechatronic Application Research Center

MARC utför forskningsprojekt inom området mekatronik, robotik och materialvetenskap i samarbete med kompetenscentra som är kända över hela världen.

Il Sistema di Gestione di Camozzi
Camozzi Groups ledningssystem

Denna strategi kännetecknas av en integrering av processtyrningssystemen CIS (Camozzi Innovation System) och CMS (Camozzi Manufacturing System).

Certifications - Camozzi
Certifieringar

Att arbeta från ett ”Total kvalitet”-perspektiv innebär också att kunna demonstrera sitt engagemang genom att erhålla internationella certifieringar. 

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Mekatronik och digitala lösningar

Camozzi Automation och Camozzi Digital förenas av samma vision: ständig innovation, det vill säga att ta fram och utveckla den senaste generationens lösningar.