Värden

Social hållbarhet för alla företag i Camozzi-gruppen är inte bara ett ideal bundet till individers dagliga handlingar, utan ett organisations- och ledningssystem som involverar alla partners och alla anställda i det dagliga arbetet.

I ett sammanhang som det nuvarande, där ekonomisk tillväxt inte kan separeras från sociala framsteg, måste även en organisation som Camozzi-gruppen baseras på principer för samarbete som främjar en produktiv och harmonisk arbetsmiljö samtidigt, där individen bidrar, i enlighet med reglerna, till företagets ekonomiska utveckling.

Social hållbarhet är en viktig investering för företaget, ett konkurrenskraftigt verktyg som kan kombinera ekonomiska resultat och förbättra livskvaliteten.

Etikkod

 

Värden