Värden

Social hållbarhet för alla företag i Camozzi-gruppen är inte bara ett ideal bundet till individers dagliga handlingar, utan ett organisations- och ledningssystem som involverar alla partners och alla anställda i det dagliga arbetet.

Social hållbarhet för alla företag i Camozzi-gruppen är inte bara ett ideal bundet till individers dagliga handlingar, utan ett organisations- och ledningssystem som involverar alla partners och alla anställda i det dagliga arbetet.

I ett sammanhang som det nuvarande, där ekonomisk tillväxt inte kan separeras från sociala framsteg, måste även en organisation som Camozzi-gruppen baseras på principer för samarbete som främjar en produktiv och harmonisk arbetsmiljö samtidigt, där individen bidrar, i enlighet med reglerna, till företagets ekonomiska utveckling.

Social hållbarhet är en viktig investering för företaget, ett konkurrenskraftigt verktyg som kan kombinera ekonomiska resultat och förbättra livskvaliteten.

Etikkod

 

Social hållbarhet för alla företag i Camozzi-gruppen är inte bara ett ideal bundet till individers dagliga handlingar, utan ett organisations- och ledningssystem som involverar alla partners och alla anställda i det dagliga arbetet.