Luftbehandling

Effektiviteten hos ett pneumatiskt system beror ofta på kvaliteten av den luft som används för att möjliggöra rörelse. Det är därför viktigt att FRL-enheter används, inklusive filter med olika grader av filtrering, aktivt kol och koalescensfilter, regulatorer, dimsmörjare, avstängningsventiler och mjukstartventiler samt förgreningsblock. Camozzi kan leverera dessa i förmonterade grupper utrustade med önskade tillbehör.

 


Go