Proportionalteknik

Proportionalteknik, som kan styras med olika kontrollsignaler beroende på vilken prestanda som krävs samt gör det möjligt att optimera styrningen och öka kontrollen av flödet än med standard on/off pneumatik.

Proportionalteknik, som kan styras med olika kontrollsignaler beroende på vilken prestanda som krävs samt gör det möjligt att optimera styrningen och öka kontrollen av flödet än med standard on/off pneumatik.

För tillämpningar som kräver hög noggrannhet, snabba svarstider och kontrolloptimering har vi utvecklat en serie produkter som innehåller proportionalteknik för att kontrollera flöde, tryck och position.

Det här produktsortimentet täcker de viktigaste tillämpningskraven avseende exempelvis kompakthet, snabba svarstider och höga flöde. Prestandan kan ofta anpassas efter önskemål beroende på applikation. 

Go