Industrial Automation, Life Science

Serie DB - Flöde och Dentalmultikanal ventilblock

Serie DB är en modulär och kompakt lösning som förenklar de pneumatiska anslutningarna - vilket minskar installationstiderna.
Konceptet bakom blocket innebär flexibilitet och det är möjligt att kombinera on/off- ventiler med proportionalventiler.

Serie DB är en modulär och kompakt lösning som förenklar de pneumatiska anslutningarna - vilket minskar installationstiderna.
Konceptet bakom blocket innebär flexibilitet och det är möjligt att kombinera on/off- ventiler med proportionalventiler.

Till dentalindustrin finns block med ventiler för drift eller kylning av turbiner, mikromotorer och andra instrument i en tandläkarstol.

För att kunna använda ventilblocket inom livsmedelsindustrin har materialen valts för att vara kompatibla med kraven inom denna industri. Blocket kan även användas som dispenseringsutrustning för att hantera olika vätskor och gaser (ex. koldioxid eller kväve som används för kolsyra och konservering).

Go