Ventiler och magnetventiler

Inom styr och reglerteknik är precision och tillförlitlighet viktig för att uppnå avsett resultat. Ventiler och magnetventiler används för att styra pneumatiska cylindrar samt styrning av flöde av olika medier. 

Inom styr och reglerteknik är precision och tillförlitlighet viktig för att uppnå avsett resultat. Ventiler och magnetventiler används för att styra pneumatiska cylindrar samt styrning av flöde av olika medier. 

Komponenterna är konstruerade för optimal prestanda när det gäller flöde, hastighet och effektförbrukning. Pneumatiska ventiler, magnetventiler och ventilöar finns i olika storlekar som har olika flöde för att kunna ha rätt storlek på ventil efter behov.

 

Go