Kromatografi

Biopharma & Analytical Instruments – instrumentering för kvalitativ eller kvantitativ identifiering (HPLC, GC, etc.) av betydande ämnen inom akademisk eller medicinsk forskning eller kommersiella tillämpningar (med koppling till läkemedelsupptäckt, petrokemisk analys, processapplikationer, kriminalteknik etc.) Separering av provets beståndsdelar baserat på provets delningskoefficient beroende på den mobila och stationära fasen.

APPLICATION FUNCTION: Dispensing and control of gases and heat sensitive liquids.

APPLICATION FUNCTION: Separation of sample constituents

PRODUCTS:

Kromatografi