Anestesi

Allmän anestesi är ett läkemedelsinducerat, tillfälligt och reversibelt komatillstånd som består i muskelavslappning. Anestesi åstadkoms genom att tillföra speciella läkemedell till patienten. Syftet med anestesi är att tillfälligt framkalla total medvetslöshet genom att undertrycka all form av känslighet. Anestesi används i huvudsak i samband med kirurgi. För korrekt dosering och blandning av gaser krävs precision. Läkaren behöver också hög precision för att kunna kontrollera patientens andningsfrekvens. Nödvändigt flöde är mycket högt vid mycket lågt tryck.

APPLICATION FUNCTION: Regulation of air - oxyegen pressure.

PRODUCTS:

  • Series N filter-regulators are available with G1/8 and G1/4 ports.
  • Series TC pressure microregulators have been designed to be used for all those applications and equipment where it is needed to insert the single component in customised integrated circuits or collectors to manage and adjust medical gases ad oxygen.

APPLICATION FUNCTION: Mixing of oxygen-air.

PRODUCTS:

 

APPLICATION FUNCTION: Integrated systems for the mixing of air-oxygen-anesthetic.

PRODUCTS:

 

Anestesi