Kuvöser

En kuvös är en apparat som används för att upprätthålla förhållanden som är lämpliga för nyfödda. Ytterligare utrustning används för att bedöma tillståndet hos och behandla sjuka nyfödda. Blodtrycksmätare, syrgashuv och respirator är exempel på sådan utrustning. Detta är en andningsmaskin som förser lungorna med luft. Svårt sjuka barn får den här typen av behandling.

APPLICATION FUNCTION: Mixing of oxygen-air.

PRODUCTS:

 

 

 

 

APPLICATION FUNCTION: Air-oxygen treatment.

PRODUCTS:

  • Series N filter-regulators are available with G1/8 and G1/4 ports.
  • Series TC pressure microregulators have been designed to be used for all applications and equipment where it is needed to insert the single component in customized integrated circuits or collectors to manage the regulation of medical gases ad oxygen.

APPLICATION FUNCTION: Integrated solution specific for the mixing of air - oxygen.

Kuvöser