Respiratorer

En respirator (eller ventilator) är konstruerad för att på mekanisk väg trycka in luft i lungorna och suga ut den igen hos patienter som är fysiskt oförmögna att andas eller som har otillräcklig andningsförmåga.

APPLICATION FUNCTION: Oxygen-air mixing

PRODUCTS:

 

 

APPLICATION FUNCTION: Oxygen-air treatment

PRODUCT: Series N filter-regulators are available with G1/8 and G1/4 ports.

 

APPLICATION FUNCTION: Oxygen-air treatment.

PRODUCT: Series TC pressure microregulators have been designed to be used for all those applications and equipment where it is needed to insert the single component in customised integrated circuits or collectors to manage and adjust medical gases and oxygen.

APPLICATION FUNCTION: Integrated solution specific to the mixing and control of oxygen-air.

Respiratorer