Produkter

Camozzi Automation är världsledande inom design och produktion av komponenter för rörelsekontroll och vätskor samt system och tekniker för industriell automatisering, transport och biovetenskapssektorer.

Camozzi Automation är världsledande inom design och produktion av komponenter för rörelsekontroll och vätskor samt system och tekniker för industriell automatisering, transport och biovetenskapssektorer.

Camozzi Automation är verksamma inom industrisektorerna där automatisering kan maximera effektivitet och produktivitet och har utökat sitt sortiment av pneumatiska komponenter med elektrisk manövrering, utveckling av digital teknik och IoT i mer komplexa komponenter.

Vårt värdeutbud är resultatet av kombinationen av industriella domänkompetenser och implementering av de mest avancerade teknikerna, som syftar till industriell excellens för att tillfredsställa kunden i många användningssektorer.

2020-01-23