Catalogo

Kataloger


Disegni 2D/3D

2D/3D

Lastbil och släpvagn

Vägtransporter är en av de mest olika sektorerna och detta framgår när man tänker på de många olika drifts- och klimatförhållandena som kan finnas.

De utvecklande standarderna för att minska förorenande utsläpp och det ständigt nuvarande kravet på säkerhet, komfort, energieffektivitet, som alla nu betraktas som förutsättningar.

Det är av dessa skäl som Camozzi komponenter har utformats och testats för att fungera i många olika scenarier, till exempel samtidigt som de utsätts för intensiva vibrationer och stora variationer i temperatur. Ventiler levereras till denna sektor för att kontrollera kylvätskor och upphängningssystem. Ombord FRL-enheter och beslag finns också tillsammans med cylindrar för manövrering av lyft- och kopplingssystem.

Anpassade lösningar för att tillgodose specifika krav eller integrerade mekatroniska system kan också levereras som snabbt kan konfigureras och anslutas.

Lastbil och släpvagn