Lastbil och släpvagn

Kraven i vägtransportsektorn är mycket höga. Lastbilar måste fungera i olika klimat- och miljöförhållanden. Maximal drifttid och låg ägandekostnad har högsta prioritet. Komponenter för denna marknad, oavsett om de tillhandahålls till originaltillverkaren (OEM), karosskonstruktören eller eftermarknaden, måste vara tillförlitliga och robusta för att hålla både fordonen och din verksamhet igång.

 • Seat suspension: Fittings, Valves, Regulators
 • Steering column adjustment: Fittings, Valves
 • Horn: Fittings, Valves
 • Cabin cleaning: Quick couplings, Fittings
 • Pneumatic piloting: Fittings, Handvalves
 • Automatic doors: Actuators, Valves, Fittings, Complete Drive Systems (Pneumatic & Electric)

 • Airbrake System: Fittings, Valves
 • Airsuspension System: Fittings, Valves
 • Tire inflation: Fittings, Valves, Regulators and subsystems (active & passive)

 • Hydraulics (pneumatic piloting): Fittings, Valves
 • Actuation of flaps, locks, doorsteps,…: Actuators, Valves, Fittings
 • Automatic doors: Actuators, Valves, Fittings, Complete Drive Systems
 • Trailer de-icing systems: Control Valves, Fittings
 • Positioning: Proportional valves to control position or forces
 • 5th wheel: Lubrication Fittings, Actuators, Valves

 • Pneumatic actuation: Fittings, Valves, Cylinders
 • Fuel System: Fittings, Valves
 • Cooling system: Fittings, Valves
 • Oil circuit: Fittings
 • Exhaust treatment: Fittings, Valves, Regulators

Lastbil och släpvagn