Tekniker

Vi implementerar den mest avancerade tekniken för att utveckla anpassade lösningar. Vi utvecklar våra produkter inom fyra huvudområden:

Vi implementerar den mest avancerade tekniken för att utveckla anpassade lösningar. Vi utvecklar våra produkter inom fyra huvudområden:

Vi utvecklar våra produkter inom fyra huvudområden:

  1. Rörelsestyrning > Multiteknikapproach (pneumatisk – proportional – elektrisk)
  2. Fluid control > Industriell – Life science 
  3. Digitalisering
  4. Friformsframställning

 

Rörelsestyrning

Vi analyserar varje enskild tillämpning och skapar lösningar genom att identifiera den mest högpresterande pneumatiska, elektriska eller proportionaltekniken. Det är en helhetsvision som kräver komplett kompetens, både när de gäller de särskilda tekniska omständigheterna kring tekniken och produkterna och driftegenskaperna för de tillämpningar som krävs.

Vi kombinerar tillförlitligheten hos ventiler och pneumatiska aktuatorer, precisionen i styrning som säkerställs med regulatorer och proportionalventiler och hastigheten och precisionen i placeringen av elektromekaniska cylindrar och axlar så att enskilda rörelser och den prestanda som krävs för en tillämpning kan optimeras. Detta utgör den konkurrensmässiga fördel som Camozzi kan erbjuda sina kunder. 

Pneumatisk teknik, elektrisk teknik, proportionell teknik

 

Camozzi

Fluid control

Camozzi Automation erbjuder lösningar för exakt kontroll av flytande och gasformiga vätskor för industriell automatisering och Life Science-sektorerna.

  • Industriellt – miniatyrisering, proportionalteknik, medieseparering och Life Science
  • För allmänna ändamål – bioteknik och medicintekniska produkter.

Digitalisering

Digitaliserade lösningar för intelligent tillverkning. Vi erbjuder mekatroniska lösningar med integrerade sensorer och diagnostik för standard- och anpassade komponenter. Vi skapar mervärde genom att kombinera rörelsestyrningsteknik med elektronik och informationsteknik för att säkerställa tillförlitlighet, flexibilitet och en ökad effektivitet i produktionen.

Friformsframställning

Vi använder avancerade material och teknik för 3D-utskrifter som, inom områden med särskilda behov, exempelvis vid mycket höga eller mycket låga temperaturer eller aggressiva vätskor, gör det möjligt för oss att optimera geometrier, göra massor lättare, förbättra prestanda, TCO och energieffektivitet samtidigt som samma kvalitet upprätthålls.