Grundläggande PLC och Industry 4.0

- För dig som vill utforska nya möjligheter -

- För dig som vill utforska nya möjligheter -

Grundläggande PLC och Industry 4.0 vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om hur PLC-system fungerar och programmeras. I utbildningen används Siemens hårdvara och mjukvara, samt Camozzis egna produkter anpassade för Industry 4.0. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar inom automation och pneumatik med hjälp av våra egna komponenter.

Utbildningens mål är att deltagarna skall få en bättre förståelse för följande:

  • PLC och dess olika grundfunktioner
  • Smarta komponenter inom automation
  • Industry 4.0
  • Sambanden mellan automation och PLC

Efter utbildningen kan deltagarna:

  • Programmera Siemens PLC med hjälp av enklare sekvenser
  • Navigera i Siemens mjukvara TIA samt Step 7
  • Styra pneumatiska komponenter med hjälp av en PLC
Här hittar du fler av våra kurser
25 26 april 2024
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
30 31 maj 2024
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Här hittar du fler av våra kurser
25 26 april 2024
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
30 31 maj 2024
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Kurstider
30 31 maj

Camozzi Competence Center - Malmö