Grundläggande PLC och Industry 4.0

Tack för att du registrerat dig till vår kurs.

Registrera
Sammanfattning av kursen

Grundläggande PLC och Industry 4.0 vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om hur PLC-system fungerar och programmeras. I utbildningen används Siemens hårdvara och mjukvara, samt Camozzis egna produkter anpassade för Industry 4.0. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar inom automation och pneumatik med hjälp av våra egna komponenter.

Utbildningens mål är att deltagarna skall få en bättre förståelse för följande:

  • PLC och dess olika grundfunktioner
  • Smarta komponenter inom automation
  • Industry 4.0
  • Sambanden mellan automation och PLC

Efter utbildningen kan deltagarna:

  • Programmera Siemens PLC med hjälp av enklare sekvenser
  • Navigera i Siemens mjukvara TIA samt Step 7
  • Styra pneumatiska komponenter med hjälp av en PLC
Här hittar du fler av våra kurser
07 08 september 2023
Pneumatik i praktiken
Pneumatik i praktiken
12 13 oktober 2023
Pneumatik och Automation
Pneumatik och Automation
16 17 november 2023
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
07 08 december 2023
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0