Pneumatik i praktiken

- En introduktion till pneumatikens värld -

- En introduktion till pneumatikens värld -

Pneumatik i praktiken vänder sig till de som arbetar med pneumatiska system och passar dig som arbetar med exempelvis drift och underhåll av utrustning som innehåller pneumatiskt drivna komponenter. Det kan vara mekaniker, elektriker, maskinoperatör, eller även kontorsarbete i form av säljare, inköpare etc. som kommer i kontakt med pneumatiska komponenter i teorin men sällan i praktiken.

Utbildningens mål är att deltagarna skall få en klar översikt av följande:

  • Pneumatikens grundprinciper
  • Cylinderns uppbyggnad
  • Luftbehandling och viktiga underhållsprinciper
  • Symboler och flödesschema
  • Ventiltyper och dess funktion

Efter utbildningen kan deltagarna:

  • Läsa ett pneumatiskt flödesschema
  • Utföra felsökning mer effektivt och mer tidsbesparande
  • Utnyttja befintliga komponenter i sin anläggning bättre
  • Minska driftstopp, driftkostnader och energiförbrukning
Här hittar du fler av våra kurser
25 26 april 2024
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
30 31 maj 2024
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Här hittar du fler av våra kurser
25 26 april 2024
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
30 31 maj 2024
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Kurstider
01 02 februari

Camozzi Competence Center - Malmö

09 10 februari

Camozzi Competence Center - Malmö