Pneumatik i praktiken

- En introduktion till pneumatikens värld -

- En introduktion till pneumatikens värld -

Pneumatik i praktiken vänder sig till de som arbetar med pneumatiska system och passar dig som arbetar med exempelvis drift och underhåll av utrustning som innehåller pneumatiskt drivna komponenter. Det kan vara mekaniker, elektriker, maskinoperatör, eller även kontorsarbete i form av säljare, inköpare etc. som kommer i kontakt med pneumatiska komponenter i teorin men sällan i praktiken.

Utbildningens mål är att deltagarna skall få en klar översikt av följande:

  • Pneumatikens grundprinciper
  • Cylinderns uppbyggnad
  • Luftbehandling och viktiga underhållsprinciper
  • Symboler och flödesschema
  • Ventiltyper och dess funktion

Efter utbildningen kan deltagarna:

  • Läsa ett pneumatiskt flödesschema
  • Utföra felsökning mer effektivt och mer tidsbesparande
  • Utnyttja befintliga komponenter i sin anläggning bättre
  • Minska driftstopp, driftkostnader och energiförbrukning
Här hittar du fler av våra kurser
22 23 september 2022
Pneumatik i praktiken
Pneumatik i praktiken
13 14 oktober 2022
Pneumatik och Automation
Pneumatik och Automation
10 11 november 2022
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
08 09 december 2022
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Kurstider
02 03 mars

Camozzi Competence Center - Malmö

22 23 september

Camozzi Competence Center - Malmö