Pneumatik och Automation

- Luft och el i samverkan -

- Luft och el i samverkan -

Pneumatik och automation vänder sig till de som vill fördjupa sina kunskaper inom automation, och som hanterar pneumatiska komponenter på en regelbunden basis. Fokus ligger på att få insikt i pneumatiska systemets uppbyggnad, samt att läsa pneumatiska scheman utifrån ett felsökningsperspektiv. Här kommer även deltagaren kunna dimensionera enklare pneumatiska system för att förstå förhållandet mellan flöde och storlekar på komponenter.
 

Utbildningens mål är att deltagarna skall få en klar översikt av följande:

 • Elektriska komponenter inom pneumatiken
 • Ventilblock och ventilöar
 • Användning av ventiler på ett okonventionellt sätt
 • Uppbyggnaden av pneumatiska flödesschema
 • Dimensionering av pneumatiska system
   

Efter utbildningen kan deltagarna:

 • Förstå samspelet mellan pneumatiska och elektriska komponenter
 • Fördjupad förståelse för pneumatiska komponenter
 • Hantera förlopp i flera steg, sekvensstyrning med pneumatiska logikfunktioner
 • Rita och förstå flödesschema
Här hittar du fler av våra kurser
22 23 september 2022
Pneumatik i praktiken
Pneumatik i praktiken
13 14 oktober 2022
Pneumatik och Automation
Pneumatik och Automation
10 11 november 2022
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
08 09 december 2022
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Kurstider
09 10 februari

Camozzi Competence Center - Malmö

13 14 oktober

Camozzi Competence Center - Malmö