Pneumatik och Automation

- Luft och el i samverkan -

- Luft och el i samverkan -

Pneumatik och automation vänder sig till de som vill fördjupa sina kunskaper inom automation, och som hanterar pneumatiska komponenter på en regelbunden basis. Fokus ligger på att få insikt i pneumatiska systemets uppbyggnad, samt att läsa pneumatiska scheman utifrån ett felsökningsperspektiv. Här kommer även deltagaren kunna dimensionera enklare pneumatiska system för att förstå förhållandet mellan flöde och storlekar på komponenter.
 

Utbildningens mål är att deltagarna skall få en klar översikt av följande:

 • Elektriska komponenter inom pneumatiken
 • Ventilblock och ventilöar
 • Användning av ventiler på ett okonventionellt sätt
 • Uppbyggnaden av pneumatiska flödesschema
 • Dimensionering av pneumatiska system
   

Efter utbildningen kan deltagarna:

 • Förstå samspelet mellan pneumatiska och elektriska komponenter
 • Fördjupad förståelse för pneumatiska komponenter
 • Hantera förlopp i flera steg, sekvensstyrning med pneumatiska logikfunktioner
 • Rita och förstå flödesschema
Här hittar du fler av våra kurser
09 10 februari 2023
Pneumatik i praktiken
Pneumatik i praktiken
30 31 mars 2023
Pneumatik och Automation
Pneumatik och Automation
27 28 april 2023
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
01 02 juni 2023
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
14 15 september 2023
Pneumatik i praktiken
Pneumatik i praktiken
12 13 oktober 2023
Pneumatik och Automation
Pneumatik och Automation
16 17 november 2023
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
07 08 december 2023
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Kurstider
30 31 mars

Camozzi Competence Center - Malmö

12 13 oktober

Camozzi Competence Center - Malmö