Pneumatik och Automation

- Luft och el i samverkan -

- Luft och el i samverkan -

Pneumatik och automation vänder sig till de som vill fördjupa sina kunskaper inom automation, och som hanterar pneumatiska komponenter på en regelbunden basis. Fokus ligger på att få insikt i pneumatiska systemets uppbyggnad, samt att läsa pneumatiska scheman utifrån ett felsökningsperspektiv. Här kommer även deltagaren kunna dimensionera enklare pneumatiska system för att förstå förhållandet mellan flöde och storlekar på komponenter.
 

Utbildningens mål är att deltagarna skall få en klar översikt av följande:

 • Elektriska komponenter inom pneumatiken
 • Ventilblock och ventilöar
 • Användning av ventiler på ett okonventionellt sätt
 • Uppbyggnaden av pneumatiska flödesschema
 • Dimensionering av pneumatiska system
   

Efter utbildningen kan deltagarna:

 • Förstå samspelet mellan pneumatiska och elektriska komponenter
 • Fördjupad förståelse för pneumatiska komponenter
 • Hantera förlopp i flera steg, sekvensstyrning med pneumatiska logikfunktioner
 • Rita och förstå flödesschema
Här hittar du fler av våra kurser
25 26 april 2024
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
30 31 maj 2024
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Här hittar du fler av våra kurser
25 26 april 2024
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
30 31 maj 2024
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Kurstider
30 31 mars

Camozzi Competence Center - Malmö

29 februari 01 mars

Camozzi Competence Center - Malmö