Systemdesign och Problemlösning

- Om du vill tänka annorlunda -

- Om du vill tänka annorlunda -

Systemdesign och problemlösning är lämplig för den som ytterligare vill fördjupa sig i felsökning och anpassning av pneumatiska system. Utbildningen lägger stor vikt på eget arbete och laborationer där problemlösningar är en central del av uppgifterna. Även dimensionering där energibesparing och effektivisering är i stort fokus.
 

Utbildningens mål är att deltagarna skall få en bättre förståelse för följande:

  • Problemlösning baserat på autentiska fall från industrin
  • Logikelement i pneumatiska system
  • Dimensionering och val av korrekta pneumatiska komponenter
  • Elektromekaniska produkter såsom cylindrar, drivenheter, axlar etc.
     

Efter utbildningen kan deltagarna:

  • Snabbare och effektivare felsöka pneumatiska system
  • Läsa och förstå mer komplicerade pneumatiska flödesschema
  • Dimensionera och förbättra pneumatiska system
Här hittar du fler av våra kurser
25 26 april 2024
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
30 31 maj 2024
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Här hittar du fler av våra kurser
25 26 april 2024
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
30 31 maj 2024
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Kurstider
27 28 april

Camozzi Competence Center - Malmö

25 26 april

Camozzi Competence Center - Malmö