Systemdesign och Problemlösning

- Om du vill tänka annorlunda -

- Om du vill tänka annorlunda -

Systemdesign och problemlösning är lämplig för den som ytterligare vill fördjupa sig i felsökning och anpassning av pneumatiska system. Utbildningen lägger stor vikt på eget arbete och laborationer där problemlösningar är en central del av uppgifterna. Även dimensionering där energibesparing och effektivisering är i stort fokus.
 

Utbildningens mål är att deltagarna skall få en bättre förståelse för följande:

  • Problemlösning baserat på autentiska fall från industrin
  • Logikelement i pneumatiska system
  • Dimensionering och val av korrekta pneumatiska komponenter
  • Elektromekaniska produkter såsom cylindrar, drivenheter, axlar etc.
     

Efter utbildningen kan deltagarna:

  • Snabbare och effektivare felsöka pneumatiska system
  • Läsa och förstå mer komplicerade pneumatiska flödesschema
  • Dimensionera och förbättra pneumatiska system
Här hittar du fler av våra kurser
22 23 september 2022
Pneumatik i praktiken
Pneumatik i praktiken
13 14 oktober 2022
Pneumatik och Automation
Pneumatik och Automation
10 11 november 2022
Systemdesign
Systemdesign och Problemlösning
08 09 december 2022
PLC och Industry 4.0
Grundläggande PLC och Industry 4.0
Kurstider
07 08 april

Camozzi Competence Center - Malmö

10 11 november

Camozzi Competence Center - Malmö